SUNDHEDSSTYRELSENS LOVPLIGTIGE TILSYN OG AKKREDITERING


Klinkken har haft tilsyn af Sundhedsstyrelsen d. 15.12.2014 og blev godkendt uden anmærkninger.

Klinikken er akkrediteret af DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) uden anmærkninger i 2016.