KIKKERTUNDERSØGELSE AF MAVESÆKKEN

KIKKERTUNDERSØGELSE AF SPISERØR, MAVESÆK OG TOVLFINGERTARM (Gastroskopi)

Gastroskopi er en undersøgelse, hvor slimhinden i spiserør, mavesæk og tolvfingertarm
undersøges med en tynd, bøjelig slange, der fungerer som en kikkert. Der kan smertefrit tages små vævsprøver til nærmere undersøgelser under mikroskop og eventuelt prøver til undersøgelse for bakterier. Undersøgelsen kan også bruges til at kontrollere effekten af en behandling.

Forberedelse til undersøgelsen:
De må ikke spise, drikke eller ryge 6 timer før undersøgelsestidspunktet.

Medicin:
Hvis De får hjerte-, lunge-, epilepsi- eller blodtryksmedicin, skal De tage medicinen med et lille glas vand om morgenen på undersøgelsesdagen.

Har De sukkesyge, bedes De venligst kontakte klinikken senest dagen før undersøgelsen med henblik på, hvordan De skal forholde dem i forbindelse med faste og sukkersygemedicin.

Spray til lungelidelser bedes medbragt.

Tænder:
Har De tandprotese, fjernes denne inden undersøgelsen. Hvis De har løse tænder eller stift/krone på de forreste tænder, bedes De informere personalet om dette inden undersøgelsen.

Undersøgelsen:
Undersøgelsen gennemføres i lokalbedøvelse, som sprayes i svælget inden undersøgelsen.

Undersøgelsen foregår i venstre sideleje og kikkerten føres ned gennem svælget. Undersøgelsen varer 2-5 minutter.

Der kan være ubehag i form af opkastningsfornemmelse, når slangen føres ned. Dette tager få sekunder. Ved undersøgelsen blæses der luft i mavesækken, for at få overblik over hele slimhinden. Det kan give spænding i maven efter undersøgelsen. Selve undersøgelsen gør ikke ondt.

Efter undersøgelsen:
De må tage hjem umiddelbart efter undersøgelsen.
De må først spise 1 time efter undersøgelsen, når virkningen af lokalbedøvelsen er forsvundet.

Besked om undersøgelsen:
De vil lige efter undersøgelsen få besked om, hvad undersøgelsen viste. Hvis der er taget vævsprøver, får De via klinikken besked om resultatet af undersøgelsen af vævsprøverne efter ca. 10 dage.

Ubehag efter undersøgelsen:
Der kan i de næste døgn være ømhed i hals/svælg. Der kan ligeledes være luft i maven i ca. et døgn og eventuelt lidt diaré om aftenen.

Komplikationer:
Hvis der er taget vævsprøver, kan der i uhyre sjældne tilfælde ses blødning og hul på spiserøret, mavesækken eller tolvfingertarmen afhængig af, hvor prøven er taget.
Skulle der kort efter undersøgelsen opstå blødning, feber og tiltagende smerter bedes De kontakte enten klinikken på tlf. 3322 0430 / 2160 9518 eller vagtlæge/skadestue straks.

 

Retur til oversigt over patientvejledninger