Sundhedsstyrelsens lovpligtige tilsyn

Klinkken har haft tilsyn af Sundhedsstyrelsen d. 15.12.2014 og blev godkendt uden anmærkninger.

Tilsynsrapporten kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Link:
https://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/74D14DADFBD54474A1EB93D9A687ACB7.ashx